Ale och Nicks är parade

FTW Ale är parad med Glan y Gors Mirk den 30 oktober. Nicks är parad med Tweddale Jamie den 7 november. Valpar väntas i början av januari 2019.