Claude Croissant

For The Win Claude Croissant ”Nimo” bor med Erik och familj i Älvängen. Där bor också valparnas pappa ”Haxe”.