Fern

Fern bor och vallar hos Sissel Modin i Norge.

161129-3