”Press”: Hva, hvorfor og hvordan

Hva?
Når vi lærer opp gjeterhunden, snakker vi ofte om å legge press på hunden. Akkurat som når man trener hester, så legger vi til ”press” (dvs et lite ubehag) for å få frem ønsket atferd, og belønner ved å ta bort presset når vi får ønsket respons. Helt enkelt trening med negativ forsterkning.
Likevel er ikke presset fra oss som er drivkraften for en border collie. Drivkraften er å få jobbe med dyrene og å oppleve kontroll. Vi kan si at belønningssystemet går ut på at så lenge hunden behandler sauen pent og gjør det vi vil, så får den lov til å jobbe med sauen. Om presset fra oss skulle være hele årsaken til at hunden jobber fint med sauen, så skulle det aldri fungere når hunden jobber selvstendig må lange avstander og utenfor syne. Drivkraften er å oppnå kontroll, press brukes for å vise hunden hvordan den kan oppnå kontroll på en god måte.

Hvorfor?
Iblant hører jeg at vi må trene gjeterhunden med negativ forsterkning fordi ”driftene” eller ”instinktene” er så store. Det er ikke først og fremst derfor. Det går fint å trene fuglehunder eller bitearbeid med positiv forsterkning. Valget av treningssystem handler for meg om målsetningen.

Målsetningen for en gjeterhund i arbeid er at den skal være rolig (lugn), konsentrert og avslappet – rett og slett ha rett attityd til dyra den gjeter. Rolig, konsentrert, avslappet, men bestemt. Det er utrolig mange nyanser i gjeterhundens arbeid, mens man litt forenkla kan si at feks fuglehunder og skyddshunder oftest går fra 0 til 100 og tilbake til 0. Full fart eller helt stopp.

Denne roen, konsentrasjonen og attityden med alle sine nyanser får vi best fram ved hjelp av press eller negativ forsterkning. Hunden kan oppleve motstand eller press både fra oss og fra dyra. Vi kan bruke stemmen (rösten), kroppsspråk, bevegelser eller bruke ulike hjelpemidler. Dyra kan utøve press mot hunden feks når de står stille, snur hodet mot hunden eller truer hunden.
Felles for disse formene for press er at hunden går langsommere, endrer attityd og evt tar fram mer konsentrasjon.

Hvordan?
Vi må bruke press på en finjustert og nyansert måte for å få frem de rette nyansene hos hunden. Både styrken, kvaliteten og timingen er viktige. Om vi opplever velavveid press, så svarer vi som oftest med å utøve motkontroll. Feks om noen fysisk skyver eller drar i deg, så stritter du imot. Dette kalles ”motkontroll”, dvs å gjøre motstand. Vi må alltid huske på målsetningen for hundens attityd. Avspent, konsentrert og fokusert, men bestemt. Når vi legger press på hunden, så vil vi at den verken spenner seg, hisser seg opp eller slutter å tenke på dyrene. Snarere tvert imot, vi vil at den konsentrerer seg mer og tenker mer på dyra den skal gjete. Motkontrollen hjelper oss til å oppnå dette. Dette er et rollespill mellom hunden og treneren som hunden må lære seg for å bli trenbar.

Når vi skal tre inn i rollen som gjeterhundtrener, så må vi opptre uten store følelsesmessige utbrudd. Å bli sint (arg), frustrert eller hysterisk hjelper oss ikke til å nå målsetningen. Det gjør hunden enten spent, opphisset eller mindre fokusert. Hundens atferd (beteende) og attityd er et speilbilde av vår. Små midler og tydelig kommunikasjon er det som gjelder.

Hvordan vi skal legge press på hunden, kommer an på hunden og hva du trener på. Noen hunder har rett attityd til dyra fra starten av, mens andre er mer opphisset, spent eller oppslukt av å oppnå kontroll. Andre hunders gjeting våkner mer gradvis, eller de er fra naturens side mer følsomme for våre signaler.

Noen hunder har som utgangspunkt at de mest vil bevege seg i sirkeler rundt dyrene, mens andre mest vil gå rett på. Hvordan hunden oppfører seg og hvilken attityd den har fra starten, trenger ikke bety hvor god hunden blir når den er ferdigtrent. Men det har betydning for hvordan vi starter å trene den.

Med den følsomme hunden som oppmerksom på våre signaler, så kommer vi oftest langt med å bruke våre bevegelser, kroppsspråk og stemme for å påvirke den.
Med en hund som er mer opphisset, spent eller oppslukt av dyra, må vi først få den avslappet med sauen. Dette oppnår vi dels av at hunden får være i nærheten av dyra og bli trygg, dels så må hunden få oppleve kontroll. Opplevelsen av kontroll over flokken er den viktigste drivkraften eller belønningen, og når hunden har kontroll kan den slappe av. Om hundens forsøk på å oppnå kontroll ikke er hensiktsmessige eller forenlige med god dyrehåndtering, starter vi med en line på hunden.

Når vi begynner å bruke press for å kommunisere med hunden og for å vise den hvordan den kan oppnå kontroll, så er det viktig at hunden forstår hva vil at den skal gjøre når vi legger til press. Dette er en god idé å teste hva som fungerer og hvordan hunden svarer på det i en rolig og kontrollert situasjon. Som nevnt bringer ikke eskalerende stemmebruk eller kroppsspråk oss nærmere målsetningen om en avspent og konsentrert hund.

En ung hund vil ofte løpe i tighte sirkler rundt dyra, eller gå mot dyra med for høyt tempo. Dette gjør at både dyra som gjetes og hunden blir mer spent. Ingen av partnene opplever kontroll. Her vil vi bruke press for å enten få hunden til å løpe i større sirkler rundt sauen (der den får oversikt over flokken = opplever kontroll), eller at den går saktere mot sauen (sauen roer seg ned = hunden opplever større grad av kontroll).

Et eksempel på å lære hunden hva den skal gjøre for å få presset til å opphøre, er å la en medhjelper holde i båndet. Du står foran hunden og legger press på den. Dette kan innbære at du snakker til den med en rolig, lågmælt og bestemt stemme. Eller at du bruker kroppsspråk som å løfte armen, gå mot hunden eller gjøre deg stor.
Eller det kan være at du løfter/svinger en longeringspisk på en rolig og bestemt måte. Eller at du slår med en sammenrullet plastpose mot benet ditt. Det finnes mange ulike hjelpemidler. Når det gjelder å finne på ulike pressmidler til dressurbruk, er mennesket veldig kreativt. Husk at din kropp og stemme har du alltid med deg, mens andre hjelpemidler skal bort. Bruk derfor stemmen først, og deretter forsterker du evt effekten med hjelpemidler. Om hunden trekker seg unna, enten bakover eller til siden, så slutter du å presse. Om hunden ikke selv trekker seg tilbake, så trekker medhjelperen hunden tilbake. Gjenta til du ser at hunden selv viker for presset uten medhjelperens innblanding. Uansett hvilke hjelpemidler du evt bruker, så er nyansene, timingen og styrken mye viktigere enn hva du velger å bruke. Husk hele tiden at målsetningen er at du ser en endring i hundens attityd. Verken du eller hunden skal bli opphisset eller spent. Alle hjelpemidler kan brukes enten feilaktig eller korrekt. Hjelpemidlene i seg har ingen automatisk effekt, det kommer an på hvordan de brukes.

Denne filmen viser en unghund som har veldig lite erfaring med sau. Han har gått i line i mindre kve for å bli trygg med sauen, og skal nå lære at den kan oppnå kontroll ved å samarbeide med meg. Måsetningen er at hunden skal skjerme (balansere), dvs holde eller drive sauen presist mot meg. Hunden og jeg holder hver vår side og kontrollerer flokken mellom oss.

2 reaktioner på ””Press”: Hva, hvorfor og hvordan”

  1. Hello,

    did you think to write this post in english ? I translate it with google but it’s not precise…
    Very interesting, in France only strong pressure (who crushes the dog) is always teach to the handlers during seminars 🙁 If it’s not the choke collar, electric collar, hitting the dog…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *