Svar från Optigen

När vi ögonlyste Jen och Squid i början av månaden passade vi också på att gentesta dem för CEA. Man tar ett prov (blodprov eller swab) och skickar in till Optigen i USA. CEA (collie eye anomaly) är en ärftlig ögonsjukdom som finns i rasen. Idag kom svaret. Squid har status normal. Det innebär att hon inte kan få valpar med CEA oavsett vem hon paras med (”This dog can be bred to any mate and will produce no pups affected with CEA/CH.”). Jen är tyvärr bärare av CEA. Det innebär att hon kan ge valpar med CEA om hon paras med en hane som också är bärare (eller är drabbad av sjukdomen). Däremot kan hon paras med hanar som är genetiskt fria från sjukdomsgenen. (”This dog should only be bred to a mate of normal CEA/CH genotype in order to avoid producing pups affected with CEA/CH.”). Det var naturligtvis tråkigt, men tack vare att man kan gentesta hundarna så går det att se till att sjukdomen inte dyker upp. Loki är gentestad normal och därmed kommer valparna inte att drabbas av CEA.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *